Geopolitikai szemle

2005-05-27

Molnár Gusztáv

A románok orra 

Geopolitikai szemle

Egy kolozsvári konferencián erdélyi, bukaresti és iai román értelmiségiekkel találkozva megdöbbentett az a kendőzetlen nyíltság, ahogyan Amerikát istenítették. Nem tegnap óta ismerem őket, többhöz baráti kapcsolat fűz, és nem győztem csodálkozni, hogy független, a román politika színeváltozásait és a kelet-európai átlagot meghaladó, folyamatos korruptságát kíméletlen kritikával illető politológusok, jogászok, történészek, írók hogyan viszonyulhatnak ennyire kritikátlanul a világ vezető hatalmához.
Aztán eszembe jutott Robert Kaplan, Amerika talán legélesebb szemű és eszű geopolitikusa, aki még a prágai NATO-csúcs előestéjén, egészen pontosan 2002. november 10-én Egy új (készséges) szövetséges című, a The New York Timesban megjelent cikkében a következőket írta Romániáról: "Ez egy olyan része a világnak, ahol a gyengeséget azonnal érzékelik, és ahol a helyi szövetségek a hatalom mentegetőzések nélküli kinyilvánításán alapulnak. A politikai és szellemi elit fasiszta irányba fordult, amikor a náci Németország volt az uralkodó hatalom, kommunista irányba, amikor a szovjetek gyakorolták a hatalmat, és liberális demokrata irányba a berlini fal leomlása után. A románoknak különösen finom orruk van a hatalmi változások megérzéséhez."
Az alkalmazkodás, az undorító hajbókolás ránk és a többi "közép-európai" nemzetre is gyakran jellemző volt, de soha nem volt olyan őszinte, olyan elementáris és szenvedélyes, mint a románok esetében. Ez az őszinteség persze mindig csak addig tartott, ameddig meg nem jelent a színen az újabb csábító hatalom, amely iránt ugyanolyan természetességgel lehetett készségesnek mutatkozni.
A román szellemi és politikai elit viselkedésében az az igazán érdekes, hogy miközben "kiszámított kockázatot vállal arra vonatkozólag, hogy Amerika hatalma még hosszú ideig erősödni fog" (Kaplan), a szó szoros értelmében szereti is Amerikát. És rendkívüli verve-vel, azaz hévvel képes ócsárolni azt az Európát, és legelsősorban is azt a Franciaországot, amelyet bő évszázadon keresztül abszolút mintának tekintett. Európában és Európával azonban történt valami, amit kevesen sejthettek előre: Románia (és Bulgária) EU-integrációja az utolsó pillanatban elakadhat. Nem csupán a védzáradék alkalmazásáról, tehát egyszerű technikai halasztásról van szó. A német konzervatívok szerint, ha a franciák elutasítják az európai alkotmányt, "az Európai Uniónak minden újra kell gondolnia, és nem vághat bele egy újabb bővítési folyamatba". A vén Európa országai megérezték és megértették végre, hogy a parttalan terjeszkedés immár saját identitásukat is veszélyezteti, és éppen ezért a Kaplan idézett cikkében "bizánci és török hagyományok által alakított történelmi és kulturális identitású"-nak nevezett délkelet-európai országokat nem óhajtják integrálni.
Kíváncsian várom, hogyan fognak erre a várható fejleményre a román politikusok és értelmiségiek reagálni.