Bizánctól Bizáncig - Marosvásárhely

Krónika, 2008. május 7.

Könyvlapok - Bizánctól Bizáncig

 

Az eredeti változat: http://www.kronika.ro/nd.php?name=Sh&what=20968

 

Gecse Géza Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat című könyvét mutatták be hétfőn este Marosvásárhelyen a Bernády-házban, a kötet kolozsvári bemutatójára ma kerül sor.
 

A szerző a Magyar Rádió Határok nélkül című műsorának szerkesztője, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem történelmi tanszékének előadója. Szentpétervárott – akkor még Leningrádban – született, édesapja kárpátaljai magyar, édesanyja észt származású volt. Mint a vásárhelyi közönségtalálkozón megjegyezte, egyszerre tanult meg magyarul és oroszul.

Gecse kötetében az orosz birodalom sajátosságait foglalta össze, ismertetve Oroszország, illetve a Szovjetunió külpolitikáját, a birodalmi gondolatot és szellemet, amely véleménye szerint nem zárult le, hanem folyamatosan tovább él a mai orosz köztudatban. A könyvben az orosz birodalom történetét követhetjük nyomon, az egyház, az ortodoxia, a pánszláv mozgalom, a bolsevik messianizmus szempontjain és történelmi eseményein keresztül. A könyvet ismertető Novák Csaba Zoltán és László Márton történészek arra az érdekes történelmi tényre hívták fel a jelenlevők figyelmét, hogy a magyar nemzet már az Árpád-házi királyok óta kapcsolatban áll az orosz birodalommal. A találkozón szóba kerültek a mai orosz társadalom életére is kiható közvetlen történelmi előzmények is.
 

Gecse egyik legnagyobb érdeme, hogy történészként könyvében sikerül a széles olvasóközönséggel, a laikus érdeklődővel is kapcsolatot kialakítania – méltatták a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelent könyvet a jelenlévők, egyetértve abban, hogy igen fontos és tanulságos megismerni a szomszédos nagyhatalom múltját és ideológiáját.

A könyvet ma délután 17 órától a Kolozsvár Társaság székhelyén mutatják be, a szerzővel Cseke Péter egyetemi tanár és Kántor Lajos irodalomtörténész beszélget.

Szerző:
Antal Erika