Bizáncól Bizáncig - Kolozsváron
 

Szabadság, 2008. május 9. Kul-Túra

 

A cikk eredetiben: http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveArticleSelectedScreen.vm/id/9776/year/2008/month/4/day/9/web/%24web/mainarticle/false/photoreport/false

 

Musca Szabolcs: Birodalmi gondolat és nemzetépítés

 

Orosz zenei aláfestéssel vette kezdetét dr. Gecse Géza, a Kolozsvár Társaságnál tartott szerdai előadása. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék oktatójának előadása egyben könyvbemutató jelleget is öltött, hiszen ez alkalommal ismertették a Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat című könyvét, amely egyben a beszélgetés kiindulópontját is képezte.
 

A könyv szerzője a témát rendhagyó módon a budapesti Nemzeti Színház, A Mester és Margarita (Bulgakov nyomán) előadásának részletével indította, mely meglátása szerint kiváló példája a propaganda és valóság közt tátongó hatalmas szakadék megjelenítésének.
Cseke Péter, egyetemi tanár, felvezetőjében ismertette a könyv szerzőjének munkásságát, hangsúlyozva a Szentpétervárott született és Budapesten élő történésznek az orosz pánszlávizmus kutatásában elért eredményeit. Cseke kiemelte ugyanakkor az előadó másik tevékenységi körét: a Magyar Rádió Határok nélkül című műsorának felelős szerkesztőjeként, a poszt-szovjet térségekről készített riportokat.
Kántor Lajosnak, a Kolozsvár Társaság elnökének beszélgetésindító kérdése képezte a továbbiakban Gecse Géza előadásának törzsét. A Kántor Lajos által felvetett kérdésre: az ortodoxia szerepe az orosz birodalmi gondolat kialakulásában, Gecse Géza folyamatában vázolta a vallásos hit és a hatalom kapcsolatát. Az előadó kiemelte a pravoszláv egyház és a császári hatalom szoros együttműködését, mely az orosz fejedelemségek megalakulásától kezdődően még az antiklerikális bolsevik hatalom időszakában is jelentőséggel bírt. Ugyanakkor a pravoszláv egyház, mint az egyedüli igaz hit letéteményese, missziós tudatától fogva meghatározó szerepet játszott a nemzetépítésben, a nemzeti eszme kialakulásában. Gecse Géza kitért ugyanakkor a 19. század második felében kialakult pánszlávizmusra is, mely egyfajta birodalmi doktrínává „nőtte ki magát”.
Gecse Géza bemutatkozása a Kolozsvár Társaság szervezésében sorozatindító előadás is, hiszen e hónap folyamán két neves történész, Romsics Ignác és Marosi Ernő is tart előadást a Kolozsvár Galériában.