Tolcsvay Klub, 2008. március 10.


2009. március 10-én, kedden, 18.00-kor Tolcsvay Béla klubjában, Budapesten, a XIV. kerület, Kassai tér 34-ben Határok nélkül vitaest témája a következő volt:

A közép-európai együttműködés kérdései. Magyarok, szlovákok, csehek, lengyelek és ukránok  - tegnap és ma

Vendégeink: 
Kiss Gy. Csaba
, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára
Részlet Kiss Gy. Csaba szerepléséből - kattintással - http://www.youtube.com/watch?v=AG9fc5xYchwGulyás László a Szegedi Tudományegyetem docense
Részlet Gulyás László szerepléséből - kattintással - http://www.youtube.com/watch?v=uSr0Y5nDFYUStrausz Péter
, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének tudományos munkatársa, Kádár Lynn Katalin két könyvének fordítója
Részlet Strausz Péter szerepléséből - kattintással - http://www.youtube.com/watch?v=Dmg8ETD0c3s

 ésFuhl Imre
, a Ludove Noviny és a LuNo.hu szlovák nyelvű internetes portál szerkesztője volt.
Részlet Fuhl Imre szerepléséből - kattintással - http://www.youtube.com/watch?v=9L3ehUXMyV4

Háttérként ajánlottam a 2009. február 19-e és 21-e között Varsóban megrendezett, "Ofiary imperiów - imperia jako ofiary" (Birodalmi áldozatok - áldozatbirodalmak) című konferenciáról szóló összefoglaló áttanulmányozását - kattintással

Ajánlott irodalom:

Gulyás László: Edvard Ben. Közép-Európa koncepciók és a valóság
Kiss Gy. Csaba: A szabadság kísértése
Kádár Lynn Katalin: Eckhardt Tibor amerikai évei
Eckhardt Tibor: Visszaemlékezések 1941-1943 Szerk.: Kádár Lynn Katalin
Fuhl Imre verseiből - kattintással
 

Gulyás László: Edvard Ben. Közép-Európa koncepciók és a valóság című könyvének rövid leírása:
Magyarország, illetve a magyar nemzet 20. századi történelme szempontjából Edvard Beneš az egyik legfontosabb nem magyar közép-európai politikus. Pályájának fontos állomásai szinte minden esetben keresztezték a magyar történelem útját. A kötet az első modern Benes-életrajz magyar nyelven, magyar szerzőtől, magyar szemszögből.

Kádár Lynn Katalin: Eckhardt Tibor amerikai évei
1941 tavaszán a két világháború közötti Magyarország közismert kisgazda politikusa, Eckhardt Tibor az Egyesült Államokba távozott, hogy ottani kapcsolatai révén elősegítse hazája átállását a náciellenes koalíció oldalára. Kitűzött célját különböző okok miatt azonban nem sikerült elérnie, sőt a második világháborút követően az is lehetetlenné vált, hogy visszatérjen Magyarországra. A kérlelhetetlenül náci- és kommunista-ellenes Eckhardt ezt követően tevékeny szerepet vállalt a nyugati magyar emigráció politikai életében és egészen 1972-es haláláig küzdött hazája szovjet megszállás alóli felszabadításáért.
Kádár Lynn Katalin amerikai magyar történész műve Eckhardt életének azt a több mint három évtizedét tekinti át, amelyet a politikus emigrációban kényszerült tölteni. Az eddig ismeretlen források felhasználásával készült munka bepillantást nyújt a különböző nemzetiségű emigráns szervezetek második világháború alatti, egymás ellen folytatott harcába éppúgy, mint a nyugaton működő különböző magyar politikai csoportok rivalizálásába. Emellett végigkövethetjük azt is, milyen eszközökkel igyekezett a Szovjetunió kiépülő közép-kelet-európai pozíciói védelmében minden olyan törekvést és politikai csoportot marginalizálni még Amerikában is, amely nem volt hajlandó elfogadni Moszkva térhódítását.


Eckhardt Tibor: Visszaemlékezések 1941-1943

Az emigráns politikus, Eckhardt Tibor nyolcvanadik életévén túl, az 1970-es évek elején vetette papírra a második világháború első három esztendejével foglalkozó visszaemlékezéseit. Ebben a szerző részletesen bemutatja 1941-es Amerikába távozásának előzményeit, vállalt politikai misszióját és e küldetés teljesítésének nehézségeit. Szól az általa képviselt magyar ügy amerikai támogatóiról és ellenségeiről, illetve a náci Németországgal szemben álló szövetséges hatalmak kulisszák mögött zajló egyezkedéseiről és súrlódásairól is. Színes portrét rajzol az általa személyesen is ismert Hitlerről, Churchillről, Rooseveltről és a fiatal Habsburg Ottóról. Munkájában számos olyan mozzanattal ismerkedhetünk meg, amely más megvilágításba helyezi a nyugati szövetségeseik háború alatti Közép-Európa- politikáját, illetve Szovjetunióhoz való viszonyulását.

Kiss Gy. Csaba: A szabadság kísértése

Akárhogy is látjuk az 1989-es évet, aki azt Közép-Európában tudatosan megélte, joggal idézheti a jó öreg Goethét: Itt és ma a világtörténelemnek egy új kora kezdődik, és ti elmondhatjátok, hogy ott voltatok. Kiss Gy. Csaba az átalakulásnál Magyarországon (és jó néhány szomszédos országban) ott volt, Budapesten politikai szerepet vállalt, a Magyar Demokrata Fórum alapítói, később első belső kritikusai közé tartozott. Ebben a könyvben akkori meglátásait, igazságait és tévedéseit tárja őszintén elénk. A maga részéről az akkori gondolkodásáról és politizálásáról kíván tanúskodni. Itt összegyűjtött cikkeiben természetszerűen sok más név is előfordul, így emlékeztet: annak idején ki mit mondott. (Oplatka András)

Minden érdeklődőt szeretettel vár:                                                                                         Gecse Géza

Vissza az elejére - kattintással