A Horthy-család - ma

Kerek hetven esztendeje lesz augusztus 20-án annak, hogy Horthy Miklós kormányzó István fia, akit 1942 februárjában választottak kormányzóhelyettessé, a keleti fronton repülőgépével hősi halált halt.

Szűkebb családjából a most 71 esztendős István fia másfél éves gyermekként és a kormányzóhelyettesné, az akkor 24 éves Horthy Istvánné búcsúztatta. Ilona asszony most 94 éves. Sem ő, sem ifj.Horthy István nem él Magyarországon. Mégis mindkettejükre számítanak az ünnepélyes zászlófelvonáson augusztus 20-án a Parlamentnél.

Az apjára rendkívül hasonlító ifj. Horthy István minden évben elkíséri édesanyját Kenderesre, ahol az idén 19. alkalommal, szeptember 2-án emlékeznek meg Horthy Miklós itthoni eltemetéséről.


Horthy István Sharif

Mivel a Horthy-család kiterjedt volt, élnek Horthyak Magyarországon ma is, azonban a kormányzó közvetlen leszármazottai közül – senki, mivel azok, vagyis Horthy Miklós dédunokái a világban szétszóródva, Magyarországtól távol élnek.

Magyarországi 1944-es októberi foglyul ejtésük után ifj.Horthy Istvánt nagyszüleivel és édesanyjával Bajoroszágba hurcolták Otto Skorzeny ejtőernyősei. A háborús éveket követően a család a portugáliai Estorilban telepedett le. Tanulmányai jelentős részét ifj. Horthy István mégsem itt, hanem Angliában végezte. Oxfordban fizikát hallgatott, mérnöki pályáját pedig Londonban, az Imperial College-ben alapozta meg. Ifj. Horthy István már fiatalon tanulmányozta a Koránt, majd felvette a muszlim hitet, és négy évtizede a Szubud, „az Isten hatalmának alávetett helyes életmód”, „a mély, lelki-spirituális tapasztalaton” nyugvó mozgalom egyik fő ideológusa.

Ifj. Horthy István hosszú évekig Indonéziában irodaházakat tervezett. Mostani felesége, Horthy Tuti is indonéz, akinek nagyapja, Bapak a Szubud megalapítója. A Szubud vallási mozgalom, amelynek elnevezése a Susila, Buddhi és Dharma szavakból származik. István gyermekei erősen kötődnek Indonéziához, bár attól is többnyire majdnem annyira távol élnek, mint Magyarországtól. A ma főként üzletemberként tevékenykedő ifj.Horthy István, akit Magyarországon kívül inkább Sharifként ismernek, néhány éve innen, vagyis Indonéziából „költözött vissza” Angliába.

Ifj. Horthy István nagyapja, az egykori magyar államfő – annak ellenére, hogy Sztálin nem szorgalmazta háborús bűnösként való kiadatását, lényegében ugyanúgy látta őt és az oroszokat 1945-öt követően, mint előtte. 1949 elején, amikor Bajorországból Portugáliába megérkeztek, Horthy Miklós abban bízott, hogy a Nyugat leszámol a Szovjetunióval, mielőtt az oroszoknak is meglesz az atombombájuk. Néhány hónap múlva kiderült, hogy hiába reménykedett. Ennek ellenére csak az 1956-os forradalom leverése után gondolta azt, amit Szekfű Gyula már 1945-ben, hogy az oroszok évszázadokra rendezkedtek be Magyarországon. A Horthy-család 1957-től ezért felhagyott a reménnyel, hogy valaha is viszontláthatják Magyarországot. Horthy Miklós halálát 1957-ben – Ilona asszony elmondása szerint – éppen ez és a forradalmat követő kádári véres megtorlás okozta.

Horthy Miklós életének ma élő legközelebbi tanúja, a kormányzó menye, ifj.Horthy István édesanyja idén januárban ünnepelte 94. születésnapját. A gróf Edelsheim Gyulai Ilonaként született asszony, Horthy Miklóst az emigrációban élete végéig segítette. Ezt megelőzően, a „kis kormányzóné” amellett, hogy műtéteknél segédkezett a budai várban sokáig titkosnak számító, de ma már szabadon látogatható sziklakórházban, részt vett a kormányzó munkájában, ami különösen 1944-ben jelentett komoly segítséget. Horthy Miklós a „kiugrási irodát” Ilona tevékenységére támaszkodva szervezte. Portugáliai emigrációjuk során Horthy Ilona – hiszen ott így használta a nevét - ismét férjhez ment, és új házastársával, Guy Bowden angol ezredessel nemcsak Skóciában és Angliában, hanem Irakban és új férje testvérénél, Kenyában is járt. Ezért Ilona asszony ma olykor a Bowden nevet is használja. Portugáliai birtokukon gazdálkodtak, ahol Guy nemcsak kertészkedett, hanem, ha kellett, traktort is vezetett. Ilona pedig – amellett, hogy Európa egyik legismertebb zarándokhelyén, Fatimában a búcsújáró napokon ápolta a betegeket és műtéteknél asszisztált - nemcsak málnát termesztett, hanem még disznót is hizlalt. (Ha itthon marad, alighanem hasonló dolga lett volna valahol a Hortobágyon, persze, azzal a különbséggel, hogy Portugáliában azért mégsem ávósok vigyáztak rá.) Angol férje egyébként egyik afrikai útjukon lett maláriás, és ebbe is halt bele.

Az ott töltött 56 év alatt Ilona Portugáliát megszerette, ezért volt meglepő, hogy több mint másfél éve mégis rászánta magát arra, hogy fiához, Dél-Angliába költözik.

Ami a Horthy-leszármazottakat illeti, István gyermekei, Horthy Miklós dédunokái így ma Ausztráliában, Új-Zélandon, Amerikában és Angliában élnek.

Nevüket a különböző lexikonok általában nem úgy szerepeltetik, ahogy a családban nevezték őket.

Horthy Miklós dédunokái közül a legidősebb, az 50 éves Leonard – számítástechnikai szakemberként - Steven Spielberg Shoah Alapítványának az adatbázisát szerkesztette és ma is az Egyesült Államokban dolgozik. Leonard húga, Horthy Helena viszont Új-Zélandra települt. A középső gyerek, a 47 éves Horthy Henry mérnök, akinek az indonéz népzene modernizálása a hobbija, és - az Egyesült Államokban közgazdászként végzett Manuela húgához hasonlóan – Ausztráliában talált otthonra.

A legkisebb fiú, a szintén informatikusként dolgozó 41 éves Horthy Stewart Angliában él. Ő az, aki komolyan gondolt rá, hogy megtanul magyarul.

Özv. Horthy Istvánnénak öt unokájától összesen 14 dédunokája van. Ifj. Horthy István gyermekei, vagyis Horthy Miklós dédunokái közül az Ausztráliában élő Horthy Henry hasonlít leginkább apjára és nagyapjára, Horthy István kormányzóhelyettesre, aki vadászpilótaként 1942. augusztus 20-án a keleti fronton egy olasz Reggiane Re. 2000 „Héja” géppel a földbe fúródott.

lona asszony határozottan állítja, hogy bizonyítékai vannak arra, hogy férje halálában a németeknek szerepük volt. A kormányzóhelyettes ugyanis senki, így a németek előtt sem titkolta angolbarát beállítottságát. Augusztus 30-án, csütörtökön 13 órától a Hadtörténeti Intézetben részletesen is szó lesz Horthy István életútja mellett halálának körülményeiről is. A rendezvényen számítanak özv. Horthy Istvánné és fia, ifj. Horthy István részvételére is.

Horthy István halálának, illetve Horthy Miklós magyarországi újratemetésének évfordulóira özv. Horthy Istvánné eddig szinte mindig hazalátogatott.


Horthy Istvánné Budaörsön (Punka György felvétele)

Tavaly őszi itt-tartózkodása alkalmával Horthy Istvánnét Révy László repülőgép-restaurátornak sikerült egy olyan Cimbora típusú vitorlázó-repülőre felültetnie, amelyre Ilona asszonynak jó hetven évvel ezelőtt jogosítványa volt, és vezette is. Férjével, akit a családban „Pistának” neveznek, 1940-ben Földközi-tenger körüli nászútjukra is saját repülőgépükön utaztak. Nem tudni, hogy ennek a gépnek a vezetését Horthy István átengedte-e Ilonának, de tény, hogy vezetési szenvedélyében Ilona különbözött többi lánytestvérétől, akikkel együtt már gyermekként is gyakran autóztak a Nyitra melletti, akkor Csehszlovákiához tartozó felsőelefánti birtokaikról – Budapestre és vissza.

Özv. Horthy Istvánné Portugáliában – még idős korában is, a nagyobb távolságok miatt – rendszeresen autózott, és erről azóta mondott le, amióta fiához Dél-Angliába, a vele szomszédos házba költözött. Mint meséli, a jobbra tarts soha sem jelentett gondot számára, mivel ahhoz már jóval korábban, a két világháború között hozzászokott. Amikor ugyanis felvidéki birtokaikról gépkocsival Magyarországra látogattak, a határ után mindig át kellett térniük az út másik oldalára, hiszen Magyarországon 1941-ig balra tarts volt és az út másik oldalán kellett haladni, nem úgy, mint Csehszlovákiában. A váltást mindenki, aki autót vezetett – már akkor megszokta.

Fotó és szöveg: Gecse Géza

Gondola 2012.augusztus 17.- kattintással