A név jelentéséről eddig két változatot hallottam. Az egyik szerint ez a Gergely név becéző, régies változata, a másik szerint olyan török eredetű szó, amely éjszakát, feketét illetve sötétséget jelent.
A Kárpát-medencén belül Győr és Pápa között, vagyis Győrtől déli irányban, 35-40 kilométernyire van ilyen nevű település:

A magyarországi Gecse település, amely miatt ennek a honlapnak nem lehetett a www.gecse.hu a címe.

Kárpátalján Beregben, Beregszásztól délre néhány kilométernyire van Gecse nevű település, amelyhez - bár a család egyik része kárpátaljai illetőségű -, semmi közünk sincs. Ezt a települést a helyiek ugyan Gecsének hívják, de régi, hivatalos neve Mezőgecse.

A Gecse név családnévként nem számít ritkának a magyarlakta területeken. Érdekes módon a Gecse név viselői jellemzően nem e településeken élnek.

Ilyen családnévvel viszonylag sokan élnek a Dunán-túli területeken, illetve a Jászságban, (ők főként katolikusok), továbbá Abaúj és Zemplén megyében, illetve Erdélyben (ők reformátusok). Mint ahogy apai nagybátyám, Gecse Endre református lelkész, akit - ún. ellenforradalmi tevékenységért - több, mint egy hónapi kínzás után vertek agyon 1959 januárjának első napjaiban a KGB (Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi, vagyis a szovjet állambiztonsági szolgálat) ungvári kirendeltségének épületében. Ő az 1956-os kárpátaljai események egyetlen halálos áldozata. Az alábbi könyvet, halálának évfordulóján, 2004. február 15-én mutatta be a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségének elnöke: Dupka György, illetve elnökhelyettese Gortvay Erzsébet az Ung-megyei Gálocs református templomában.

(Gecse Endrét ugyanis Gálocsból Husztra helyezték, így innen vitték el 1958 novemberének végén vallatni, de a fiatalok még áthelyezése előtt Gálocsban szervezkedtek.)

Vissza a főoldalra - kattintással