1985-ben vettek fel a Magyar Rádió Ifjúsági Munkastúdiójába.
1986-ban hangzott el az első fél órás önálló műsorom a Magyar Rádióban. 1987-88-ban sokat dolgoztam a Tudományos Ismeretterjesztő Rovatnak, a Gondolat-Jel című műsorba, majd 1987-től kezdve főként a Belpolitikai Rovatba.
Ez volt az ún. külsőzés, hisz ekkor az Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjasaként főállásban az ELTE Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti tanszékén kutattam.
1989 után a Belpolitikai Rovatnál lettem "belsős" munkatárs. 1992 szeptemberétől dolgozom a Határok nélkül című műsornak.
A Belpolitikai Rovat megszüntetése után a Törvénykönyv című műsor munkatársaként tevékenykedtem. 1989-90 folyamán végeztem el a MUOSZ Bálint György Újságíró Iskoláját, 1991-ben a BBC-nél töltöttem néhány hetet.
Megalapítása, 1992 óta dolgozom riporterként, szerkesztőként és műsorvezetőként a Magyar Rádió Határok nélkül című műsorának.
1997-ben előbb a Vasárnapi Újság és a Határok nélkül összevont szerkesztőségének voltam a szerkesztőségvezető-helyettese, majd 1998 őszétől a Határok nélkül felelős szerkesztője.

1990 óta tanítok az ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén - az oktatás során használt cikkek, szemináriumi dolgozatok, tanulmányok - kattintással
____________________
2007-2008-as üzemi tanácsi választásokkal kapcsolatos leveleim, illetve további információk:
Levelem a 2007.december 19-i ÜT-választások ügyében - kattintással
Levelezésem a 2007.december 19-i ÜT-választások ügyében 2007. december 10-e és 19-e között - kattintással
A 2007. december 19-i üzemi tanácsi választások eredménye -kattintással
Levelem 2007. december 22-én - kattintással
Levelem 2008. január 15-én (benne a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz 2007. december 22-én benyújtott keresettel) - kattintással

(Korrekció 2008.január 15-i levelemmel kapcsolatban - kattintással)
A Magyar Rádió Üzemi Tanács Választási Bizottságának 2008.január 31-i ÜT- pótválasztásokkal kapcsolatos felhívása - kattintással
Vámos István, az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés szakértőjének válasza a Magyar Rádió Üzemi Tanács Választási Bizottságának elnöke, Pechan Kornél kérdéseire 2008. január 31-én - kattintással

Dr. Salamon Gyöngyi eljáró bíró 2008. január 16-i végzése - kattintással
Fellebbezésem 2008. február 4-én - kattintással

Tanúvallomásom Cs.Kádár Péter ügyében az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 2008.február 7-én - kattintással
Levelem Pechan Kornélnak 2008. február 8-án, amelyet február 11-én adtam át - kattintással
Néhány idézet a Munka Törvénykönyvéből az Üzemi Tanács hatáskörével kapcsolatban - kattintással
Három szakszervezet beadványa a Magyar Rádió elnökének 2008.február 13-án - kattintással
Levelezésem Kerényi Györggyel, a Kossuth főszerkesztőjével, Such György elnökkel és Pechan Kornél ÜT VB elnökkel 2008. február 7-e és 14-e között - kattintással
Meghívó a Kossuth Klubba 2008. február 15-én, du. 5 órára - kattintással
Az ÜT VB elnökének, Pechan Kornélnak 2008. február 15-én kelt (e-mailben még ekkor továbbított, 2008. február 18-án személyesen is átadott) egyeztetési kérelem - kattintással
Rövid összegzés a Kossuth Klubban tartott összejövetelről, arról hogyan hallgassuk a Rádió műsorait 2008. február 18-a és 24-e között, hogyan és miként kell az észrevételeket eljuttatni hozzám - kattintással

Az ÜT VB elnöke, Pechan Kornél számára 2008.február 18-án írt és továbbított levél - kattintással
Az ÜT VB elnöke, Pechan Kornél 2008.február 19-i válasza - kattintással
Meghívó Such Györgynek és a Magyar Rádió elnökének 2008.február 19-i válasza - kattintással
A 2008.február 21-i ÜT-választások eredménye - kattintással
Ismételt egyeztetési kérelem, amelyet 2008.február 26-án írtam és továbbítottam - kattintással

A Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz végül mégsem továbbított 2008. március elején született kereset - kattintással
Jogerős ítélet a Gecse kontra Magyar Rádió perben 2008.március 19-én - kattintással
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozata 2008.március 31-én - kattintással
Meghívó a Kossuth klubba 2008. május 14-én, délelőtt 10 órára - kattintással
A 2008. februári rádióhallgatás eredménye - kattintással

Üzemi tanácsi választások a Magyar Rádióban 2010.február 17-én - kattintással

Az ÜT-választások eredménye - kattintással

Vissza a főoldalra - kattintással