2006.április 19-én, szerdán, 18.00-kor Tolcsvay Béla klubjában, Budapesten, a XIV.kerület, Thököly út 76-ban Határok nélkül vitaest lesz, melynek témája

Etnikai konfliktusok és regionalizmus az információs robbanás tükrében

Vendégeink:

Dr. Böszörményi József,
az orvostudományok kandidátusa, a WHO(Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete) tudományos szaktanácsadója,

Dr.Cseke Péter irodalomtörténész, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanára és

Dr.Kovács Péter, egyetemi tanár, alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.

Ajánlott irodalom:

Böszörményi József: az Információs robbanás – etnikai konfliktusok, Püski, 2004.
Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem, Budapest, Osiris Kiadó, 1996.
Cseke Péter: Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2003);  Időrobbanás. Egy szellemi útkeresés műhelytörténetéből. Széphalom Könyvműhely, Budapest (2003); Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006).

 
  Az Ön jelenlétére is számítva, tisztelettel:                                                                               

                                                                                                               Gecse Géza
Egyebek:

Bővebb irodalomjegyzék Cseke Pétertől
„Kabátlopási ügyem” a Hírszerző.hu-val 2006 márciusában

Cikkem a határon túli magyar rádiózásról a kolozsvári Korunk 2006/márciusi számában

Orosz nyelvű tanulmányom az Öt kontinens (ELTE, Budapest, 2006 márciusában) megjelent számában

 

Minden kritikai észrevételnek örülünk! GG.