Az egyetemen a nyolcvanas évek közepén főként a Fábry Kör lapjába, a Tiszavirágba írtam cikkeket. Ezt az alkalmanként megjelenő lapot szerkesztettem is, majd a nyolcvanas évek közepétől kezdve az Egyetemi Lapokban jelentek meg írásaim. 1989-ben az Új Tükörben, Igazságban, majd a 90-es évek elején főként a Világszövetségben jelentek meg cikkeim, tanulmányaim.

Uráli seregszemle - orosz tanulságokkal
A finnugor találkozóra is beszüremkedett a nagypolitika
Magyar Hang, 2021. augusztus 20-26. 14.

A manőverező Horthy
Demokrata, 2017. augusztus 30.

Tematizálni a nemzetstratégiát II.
Felvidék.ma, 2015. június 15.

Tematizálni a nemzetstratégiát I.
 Felvidék.ma, 2015. június 14.

Self-reflection and its Absence from Russian Policy - from Sarajevo to the Princes' Islands (1914-1919)
In: West Bohemian Historical Review 02/2014, pp.127-144., issued by the University of West Bohemia in Pilsen and the University of Hamburg

Expanzió, önreflexió s annak hiánya az orosz politikában Szarajevótól a Herceg-szigetekig (1914-1919)
Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerkesztő: Majoros István. ELTE BTK, Budapest, 2015. 431-443.

Putyin külpolitikájának első tíz éve
Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. Budapest, 2012.ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, 189.-202.old.

Birodalmi és nemzetállami elemek az orosz és a szovjet külpolitikában és az első világháború utáni rendezés 1906–1923
Közép-európai Közlemények 2011/1. IV. évfolyam 1. szám No.12. /7-23.

Eurázsia expanziója, avagy Oroszország európai ambíciói–Janusz Bugajski Vlagyimir Putyin „fagyos pragmatizmusáról”
Külügyi Szemle, 2010. tél /174.184.

A külpolitika hatása az 1870-es, 1880-as évek orosz nagyhatalmi gondolkodására
Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2010. 177-192.old.

Oroszország, Európa és a világ (Русия, Европа и светът) Nemzetközi konferencia Szófiában 2009. szeptember 28.-29.

Európai kisebbségpolitikák - húsz év megváltozott perspektívájából
Nemzetközi Nyári Akadémia Hannoverben

Gondola, 2009.szeptember 23.

Kellemetlen szomszédok között
Interjú Alekszandr Melihov íróval

Népszabadság, 2009.szeptember 12.

Mozgásterünk és a két világháború
Külügyi Szemle, 2009/2. szám,

Pánszlávizmus az orosz és a szovjet külpolitikában 1914-1991
Külügyi Szemle, 2008/1. szám, 144-169.

Súlyos fekete folt
Népszabadság, 2007. október 4.

Határok nélkül - de meddig?
Magyar Hírlap, 2007. június 30., 16.old.

Régi és új elemek az orosz külpolitikai gondolkodásban Gorbacsovtól Jelcinig
Külügyi Szemle, 2006. 1-2. szám, 191-222.


Stratégiai jiu-jitsu és a tapasztalt judo-mester - A "csonka-orosz" birodalmi külpolitika és Vlagyimir Putyin
Pro Minoritate, 2006. tavasz, 172-180.
 

Határon túli magyarok – a magyar rádiózásban, Korunk, Kolozsvár, 2006/3. márciusi száma, 102-104.old.

Старые и новые элементы в русском внешнеполитическом мышлении от Горбачёва до Ельцина
Öt kontinens, ELTE, Budapest, 2006. 161-192.old. [Gecse Géza: Régi és új elemek az orosz külpolitikai gondolkodásban Gorbacsovtól Jelcinig] Megjelent oroszul: 2006 márciusában

Magterület, peremvidék és a "totalitárius szifilisz"
Pro Minoritate, 2005. nyár, 182-188.

A hír szent - a vélemény szabad. Kiegészítésféle Simon Judit "Erdélyi arcok, belmagyar harcok" című cikkéhez
Erdélyi Riport, 2004.május 6.

Csak hangok? Rádió - a televíziók árnyékában
Határon túli magyarok - a magyar elektronikus tájékoztatásban
Médiakönyv 2002, 241-250.

"Morbus Hungaricus"
Interjú Fekete Sándorral

Kapu, 2002.04/43-45.

Pánszlávizmus az orosz politikában
História, XXIV.évfolyam 3. szám, 2002/3 12-15.

Irányváltás az orosz külpolitikai gondolkodásban a XIX.század második felében
Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára Korona Kiadó, Budapest, 2000. 249-262.

Fontoskodók?
Erdélyi Napló, 1999.június 1.

Nemzetközi önrendelkezés vagy területi sérthetetlenség?
Magyar Tudomány, CIV.kötet- Új folyam XLII.kötet, 12.szám
(1997.december) 1525 - 1528.

Tovább a bizánci úton
A Zsirinovszkij-jelenségről a 168 óra V.évfolyamának 51. számába (1993.december 21.)

Pánszláv doktrínák Oroszországban
Társadalmi Szemle, 1992/3. 55-64.

A Pamjaty szerint Hitler is zsidó volt!
Igazság, 1990. június 16.

Mitől nemzeti az ünnep? Hogyan állunk ötvenhattal?
Interjú Hanák Péterrel
168 óra, I.évfolyam, 15. szám, 1989.augusztus 15. 25.old.

A tékozló fiú visszatér. Orosz nácik Sztálinról
Egyetemi Lapok, XXXI.évfolyam, 2. szám, 1989.március 6.

A békétlen béke drámája
Egyetemi Lapok, XXIX. évfolyam, 10. szám, 1987.június 8.

Vissza a főoldalra - kattintással