Cikkek, ismertetők és tanulmányok az Állam és nemzet a rendszerváltás után című könyvről, illetve az ahhoz kapcsolódó rendezvények 2002 áprilisa után

A kötet on-line változata:

 

 

 

 

 


Előszó                            Bevezető

I. Riportok

Polgárháború volt-e a forradalom és szabadságharc?
Interjú Habsburg Ottóval 1848–1849-ről

Az alapszerződés –  kuriózum
Interjú Diószegi István diplomáciatörténésszel az ukrán–magyar alapszerződésről

Kisantantszindróma
Interjú Diószegi István diplomáciatörténésszel  a román–magyar alapszerződésről

Mit kaptunk az ukrán–magyar alapszerződéssel?
Interjú Jeszenszky Géza külügyminiszterrel

Autonómia és határkérdés – 50 éve történt

A magyar és az európai szempont
Interjú Habsburg Ottóval, a Páneurópa Unió elnökével

A „jó pontok” és a párizsi helyszín
Interjú Diószegi István diplomáciatörténésszel
a szlovák-magyar és a román-magyar alapszerződésről

Nem a vágyakból kell kiindulni
Interjú Kovács László külügyminiszterrel

Aláírás előtt a román–magyar alapszerződésről
Interjú Kovács László külügyminiszterrel

Aláírás után a román-–magyar alapszerződésről
Interjú Kovács László külügyminiszterrel

A beszéd és a felejtés a külpolitikában
Interjú Méray Tibor íróval

50 esztendős a párizsi béke
A stúdióbeszélgetés vendégei Jeszenszky Géza, az Antall-kormány
külügyminisztere és Kovács László külügyminiszter

Tekinthető-e abszurdnak a határkérdés felvetése?
Kerekasztal-beszélgetés Deák Péter, Diószegi István,
Jeszenszky Géza és Ravasz Károly részvételével

Vita a kettős állampolgárságról
Interjú Csoóri Sándorral

A kettős állampolgárságról
Kerekasztal-beszélgetés Balogh Sándor, Németh Zsolt
  és Ravasz Károly részvételével

Riport a MÁÉRT üléséről. 1999. február 21.

Riport a MÁÉRT üléséről. 1999. november 12.

Kopács és Vörösmart
Orbán Viktor Horvátországban

A HTMH helye a magyarországi kormányzati struktúrán belül
Tabajdi Csaba, Németh Zsolt és Szabó Tibor a szervezetről

Orbán Viktor Kárpátalján

Orbán Viktor Bukarestben

Riport a MÁÉRT-ről  2000.december 14.

A jog nem az, amit kapunk, hanem az,  amit nem vehetnek el tőlünk
Interjú Pokorni Zoltán oktatási miniszterrel Nagyváradon

1956 megítélése

Nem ronthatja lelkünket a hazugság, közöny
Interjú Nagy Feróval 1956-ról és a rendszerváltásról

A„magyar kártya” 1956-ban és 1968-ban
Interjú Pozsgay Imrével

1956 megítélése – ma
Interjú Kövér Lászlóval és Medgyessy Péterrel

II.Vitaestek a Tolcsvay Klubban

1. A magyar zene szerepe határon innen és határon túl

2. A multimédia szerepe a Kárpát-medence közösségeinek tájékoztatásában

3. A területi revízió és a területi autonómia esélye

4. Magyar javak – román kézen

5. Határon túli magyarok – a hatalomban

6. Határon túli magyarok – Magyarországon

7. A román–magyar viszony

8. Állam és nemzet. Előnyök és hátrányok az Európai Unióban

9. Trianon, Párizs és Helsinki érvénye

10. A „nagytérgazdaság” és Magyarország.
A 60 esztendeje aláírt II. bécsi döntés tanulságai

11. Globalizáció a Kárpát-medencében.
A technika a magyar nemzeti közösségek szolgálatában

12. Nemzetállamok és fasizmusok Közép-Európában

13. A magyar hazaárulások története a XIX. századtól napjainkig

14. A határon túl élő magyar nemzeti közösségek szerepe
Magyarország  külpolitikájában Trianontól napjainkig

15. Új stratégiák a Kárpát-medence magyar közösségei számára a státustörvény   fényében.  Átalakuló elmélet és gyakorlat 1998-tól napjainkig

16. Határon túli magyarok a magyarországi rádiózásban és televíziózásban

17. Magyarellenes terror a Felvidéken 1945 és 1948 között. A benesi dekrétumok és az Esterházy-ügy

18. Nemzeti és „globális” jegyek a Kárpát-medence építészetében az Árpád-kortól napjainkig

19. Magyar revízió – idegen szemmel

20. Rendszerváltás tegnap és ma

Vissza a főoldalra - kattintással